Oké, dus u heeft een BKR codering. In het verleden heeft u ooit eens geld geleend bij een instantie en om de een of andere reden is het niet gelukt om dit op tijd te kunnen aflossen. Dat is vervelend, vooral omdat een BKR codering voor een periode van 5 jaar (!) achter uw naam blijft staan.

Zijn er mogelijkheden om er toch binnen die 5 jaar vanaf te komen?

Er zijn helaas geen mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw BKR codering verdwijnt. Stel nou dat u een achterstand heeft opgelopen in het verleden bij een lening, maar u heeft die achterstand weer ingelopen nog tijdens de looptijd van de lening. Als dat het geval is zal er bij uw codering ook een H (van herstel) worden vermeld waaruit dus duidelijk wordt dat u inderdaad een achterstand had, maar dat u deze wel snel weer heeft hersteld.

Dat laatste is natuurlijk een belangrijk gegeven. Er zijn altijd van die omstandigheden, en kredietverstrekkers weten dat ook, dat het toch niet lukt om op tijd af te lossen. Als u dan wel laat zien dat u dit in een later stadium zelf weer corrigeert geeft dat aan dat u wel in staat bent de achterstand ongedaan te maken. In zo’n geval zal een kredietverstrekker altijd milder zijn met uw aanvraag.

Maar zoals gezegd zal de codering tot 5 jaar na het voorval wel achter uw naam te zien blijven. Dit zijn nou eenmaal de regels en daar zult u het mee moeten doen.